Hoe werkt het

Kiest u voor gastouderopvang of wilt u eerst nog meer informatie over gastouderopvang via Nanniesnetwork? Maakt u dan een afspraak met een van onze bemiddelingsmedewerkers. Tijdens dit eerste gesprek, dat geheel vrijblijvend is, vertelt de bemiddelingsmedewerker u alles over de werkwijze van Nanniesnetwork, de gastouders en beantwoordt zij uw vragen. Zij neemt ook uw gegevens op, inventariseert de wensen en de mogelijkheden.  Als zich al direct een mogelijkheid voor doet, bespreekt zij dit met u. Het kan ook zijn dat ze dit nog even moet inventariseren bij de gastouders. Mocht er op dat moment geen gastouder beschikbaar zijn die aan uw wensen kan voldoen, dan zoekt Nanniesnetwork actief o.a. door een advertentie te plaatsen.

Indien er een gastouder beschikbaar is, dan regelt de bemiddelingsmedewerker een kennismaking  tussen u en de gastouder.

Na het plaats vinden van het gesprek, neemt de bemiddelingsmedewerker met u en ook met de gastouder contact op. Van beiden wil zij weten of deze kennismaking een positieve indruk gemaakt heeft.  Indien dit het geval is, kan er een Overeenkomst van Opdracht gemaakt worden.

Andere belangrijke zaken om te weten:

Nanniesnetwork bemiddelt snel, meestal is binnen 1 maand na aanmelding een gastouder beschikbaar, die geschikt is voor de opvang van uw kind.

Nanniesnetwork verzorgt de betalingen aan de gastouder, voert de zgn. kassiersfunctie uit. Dit betekent dat u zelf niet direct aan de gastouder betaalt, Nanniesnetwork stuurt u maandelijks een factuur. Betaling geschiedt via automatisch incasso. In het 1e kwartaal ontvangt elke vraagouder een jaaropgaaf van de betaalde kinderopvangkosten, die u kunt gebruiken voor uw opgaaf kinderopvangkosten.

Tijdens vakantie of ziekte van uw gastouder kunt u terugvallen op het bureau voor een vervangende gastouder.

Mocht u informatie willen of een intake gesprek aan willen vragen dan kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Of neem contact op met een van onze medewerkers.