Meer kinderopvangtoeslag in 2015

24-06-2014

Ouders met een kind in de kinderopvang krijgen volgend jaar weer een hogere vergoeding per uur. Dat komt omdat de uurprijzen in de kinderopvang worden geïndexeerd. In 2013 was dat vanwege bezuinigingen niet het geval.
Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.Door de maatregel stijgt de kinderopvangtoeslag mee met de loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe maximum uurprijs in 2015 voor de dagopvang wordt 6,84 euro, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro.Eergisteren bleek dat vorig jaar ruim een miljard minder is uitgegeven aan de inderopvangtoeslag dan het kabinet had geraamd.
Die meevaller komt doordat steeds minder ouders een toeslag aanvragen voor gesubsidieerde kinderopvang.GeschillencommissieAlle kinderopvanginstellingen moeten zich vanaf 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie.Bij de commissie kunnen ouders klachten indienen als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De uitspraak van de stichting is bindend.KwaliteitHet adviesrecht van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt ook uitgebreid.
Oudercommissies gaan zich in de toekomst meer richten op de pedagogische kwaliteit.Twee keer per jaar spreken ze daarover met de kinderopvangorganisaties. Tot nu toe spreken oudercommissies vooral over uurprijzen van de opvang.Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl worden de resultaten van de handhaving van de kwaliteit gepubliceerd. Nu zijn op de site al de bevindingen van de GGD te vinden maar voor de ouders is nog niet zichtbaar wat de gemeente met die bevindingen heeft gedaan.

Overig Nieuws

Kleurwedstrijd

25-05-2020 Lees verder

Vakantie

21-04-2020

Volgende week is het meivakantie!

 

Op de site www.kidsproof.nl kunt u leuke activiteiten vinden die u in en rondom het huis kunt ondernemen met uw kind(eren). 

 

Veel plezier!!

Lees verder

Belastingdienst gaat in op gevolgen tijdelijke sluiting kinderopvang

18-03-2020 Lees verder

AVG (privacy wet)

07-06-2018

Ons privacy statement (AVG) kunt u vinden onder de kopjes ouders en gastouders. 

Lees verder

Protocol kindermishandeling

01-06-2018

Onder het kopje gastouders en dan protocollen en documenten vindt u het nieuwe protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang van juni 2018

Lees verder

Creatieve avond

27-05-2018 Lees verder

Kraammarkt Drachten

03-05-2018

Op 14 maart hebben wij op de kraammarkt in het ziekenhuis van Drachten gestaan. We willen iedereen bedanken voor de intresse in onze marktkraam. 

Tijdens deze dag hadden wij een leuke activiteit. Hoeveel snoepjes zaten er in de pot? Het juiste antwoord was 450! De winnaar van deze activiteit is HILBERT V/D MEIJ.

Gefeliciteerd! U heeft opgeschreven, 457 snoepjes. Jij krijgt het Nijntje verstoppertje spel. 

 

 

 
Lees verder

Jaaropgave

29-03-2018 Lees verder

Inloggen 'oude' systeem

23-01-2018 Lees verder

'Oude' inlogsysteem

23-01-2018 Lees verder

De gastoudercentrale

22-01-2018 Lees verder

Overname kdv Hoogeveen

01-01-2017 Lees verder

Dag van de leidster 2016

15-09-2016 Lees verder

Geschillencommissie

11-02-2016

Per 01 Januari 2016 zijn wij ook aangesloten bij de geschillencommissie.

Lees verder

Kinderopvangtoeslag 2016

05-11-2015

De maximum uurtarieven voor 2016 zijn definitief en gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken. Door de investering van 290 miljoen euro en de indexering van de maximum uurtarieven zijn ouders in 2016 goedkoper uit.

De nieuwe maximum uurprijs voor de gastouderopvang bedraagt € 5,52, was € 5.48

De nieuwe maximum uurprijs voor het kinderdagverblijf bedraagt € 6.89, was € 6.84

De nieuwe maxmum uurprijs voor de BSO bedraagt € 6.42, was € 6.38

Ouders met een inkomen lager dan 18.176 euro krijgen 90,7 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Met een jaarinkomen van € 107.115 of hoger is dit 18 procent. Ouders met een inkomen lager dan 18.176 euro krijgen 90,7 procent van de kosten voor kinderopvang vergoed. Met een jaarinkomen van € 107.115 of hoger is dit 18 procent.

Met de indexering van de uurtarieven, is 16 miljoen euro gemoeid. In de toeslagentabel kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht hebben. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk.  Hoe meer ouders verdienen, hoe minder zij voor hun tweede en verdere kinderen terugkrijgen aan kinderopvangtoeslag.

Lees verder

Dag van de Gastouder

17-09-2015

Lieve gastouders, dankzij jullie inzet kunnen ouders en kinderen elke dag weer vertrouwen op liefdevolle opvang met veel persoonlijke aandacht en plezier! Daarvoor willen wij jullie bedanken!!

Lees verder

Buurtbso!

24-06-2014

Nanniesnetwork begint met de Buurtbso...naschoolse opvang gezellig bij een gastouder aan huis in de buurt!

Lees verder

t Kienholt en Nanniesnetwork gaan samen!

01-05-2014

Zaterdagmorgen 29 maart is er een open huis van 11.00–12.00 uur waar u de locatie en ruimte kunt bekijken en vragen kunt stellen aan beide directeuren. 

Lees verder

Enthousiaste Gastouders

15-01-2014

Volop plek bij enthousiaste gastouders. Ook 24-uurs opvang mogelijk!

Lees verder

Inspectierapport GGD

12-07-2013

weer een goed inspectierapport van de GGD

Lees verder