Gastouder worden

Gastouder als beroep

Gastouderopvang is één van de drie officiële vormen van kinderopvang in Nederland. Deze vorm van kinderopvang bestaat naast kinderopvang in een kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang op jouw manier

Als gastouder bepaal je zelf welke dagen je werkt en hoeveel kinderen je wilt opvangen (is gebonden aan een wettelijk maximum). Je maakt je eigen dagindeling, waarin allerlei activiteiten aan bod kunnen komen. Je hebt te maken met de dagelijkse dingen, zoals eten en slapen, maar je geeft ook je persoonlijke invulling aan een opvang dag, doordat je tijdens de opvang van de kinderen die activiteiten onderneemt die jou aanspreken. Voor de ene gastouder is dit knutselen, de andere gastouder wandelt graag en weer een ander houdt erg van lezen of muziek. 

Als gastouder, ben je heel zelfstandig bezig met jouw gastkinderen. Naast de opvang en verzorging van je gastkinderen vormt het contact met de ouders ook een belangrijk onderdeel van je werk. Met hen bespreek je natuurlijk jouw visie op de opvang, jouw manier van denken over verzorgen en voeding, spelen en jouw keuze voor dit beroep. 

Naast het contact met de ouders, heb je ook contact met ons als gastouderbureau. De bemiddelingsmedewerker van jouw regio komt regelmatig bij jou op bezoek. Zij kan je in contact brengen met nieuwe vraagouders en komt ook kijken en bespreken hoe de opvang gaat. Je kunt met al je vragen bij haar terecht. 

Eisen aan de gastouder

Elke gastouder in Nederland moet per 2011 gekwalificeerd zijn om kleinschalige kinderopvang aan te kunnen bieden. Dat betekent dat je een aantal zaken op orde moet hebben voordat je start als gastouder.

Als gastouder moet je beschikken over een diploma (minimaal MBO 2 Helpende Zorg & Welzijn uitstroom gastouder). Dit is een diploma dat wordt afgegeven na het afleggen van een kwalificatietoets waarin kennis en vaardigheden die je als gastouder nodig hebt worden beoordeeld. Er zijn meerdere opleidingen (voor de zorg, welzijn en kinderopvang) die direct al aan deze kwalificatie-eis voldoen. Als je twijfelt of je door je opleiding al gekwalificeerd bent, kun je contact opnemen met Nanniesnetwork. 

Daarnaast beschik je over een actueel certificaat Kinder-EHBO en over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor jezelf en voor je volwassen huisgenoten. Mocht de ziektekostenverzekering de kosten voor het EHBO diploma niet vergoeden dan is Nanniesnetwork bereid om deze kosten wel te vergoeden. Tijdens je eerste kennismaking met Nanniesnetwork - het intakegesprek - gaat de bemiddelingsmedewerker uitvoerig op bovengenoemde eisen in.

Zij helpt je ook om je als gastouder te kunnen registreren. Om als gastouder aan het werk te gaan moet je geregistreerd zijn in het LRK. Sommige gemeenten rekenen leges voor een nieuwe aanmelding. Deze legeskosten lopen zeer uiteen. De gemeente brengt deze kosten in rekening bij Nanniesnetwork. Wij betalen de factuur en declareren deze kosten vervolgens bij de gastouder. Als je al geregistreerd bent en je gaat verhuizen dan rekent de gemeente opnieuw leges.

Inkomsten gastouder

Als gastouder krijg je een bepaalde vergoeding per uur per gastkind uitbetaald via Nanniesnetwork. 

Als gastouder ben je niet in loondienst, je werkt als freelancer en moet zelf belasting afdragen over je verdiensten. De gastoudervergoeding is belastbaar inkomen, dat je jaarlijks op je aangifte inkomstenbelasting moet opgeven als ‘inkomen uit overige werkzaamheden'. Niet de gehele gastoudervergoeding is belast, een deel hiervan bestaat uit onkostenvergoeding (denk hierbij aan de vergoeding voor voeding). Voor meer informatie en informatie over gastoudervergoeding, inkomstenbelasting en zelfstandig ondernemen binnen de gastouderopvang kun je contact opnemen met Nanniesnetwork.