Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang:

U kunt van onze dienstverlening gebruik maken tijdens de 40 schoolweken: Van 7.00u tot 8.30u’wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is.

Incidentele voorschoolse opvang (deze vorm van opvang kunt u los inkopen op willekeurige dagen)

Tijdens schoolweken van 7.00 - 8.30 uur.

Product                        Tijden             Tarief 2014

Voorschoolse opvang  7.00u - 8.30u   €6,25 Per uur

Incidentele opvang

Voorschoolse opvang  7.00u - 8.30u   €6,25 Per uur

Vervoer: kinderen die gebruik maken van het vervoer van NanniesNetwork betalen € 0,55 per uur meer.

Het product voorschoolse opvang biedt u als ouder kinderopvang binnen een van onze locaties. De opvang bestaat uit en is inclusief de volgende onderdelen: 

1. Opvang gedurende 40 weken per jaar: 

NanniesNetwork biedt u voorschoolse opvang gedurende 40 schoolweken (met uitzondering van nationale feestdagen). Hiermee bieden wij u continuïteit en zekerheid tijdens de weken dat uw kind naar school gaat.

2. Mogelijkheid om eigen ontbijt te nuttigen: 

Tijdens de voorschoolse opvang bieden wij kinderen de mogelijkheid om zelf meegenomen ontbijt te nuttigen. 

3. Begeleiding en afstemming: 

Wij zorgen voor de begeleiding van uw kind naar zijn/haar klas en voor afstemming met de school hierover.