Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Vormen
Buitenschoolse opvang kent verschillende vormen en biedt u opvang tijdens de schoolweken (exclusief vakantieweken). U kunt kiezen uit:

• Kort  dagdeel (van 15.00u tot 18.15u)
• Lang dagdeel (van 12.00u tot 18.15u)

All-in
Voor alle kinderen van de buitenschoolse opvang staat eten en drinken klaar. Daar zijn ze, na een drukke dag op school, echt aan toe. Uiteraard krijgen ze op lange dagdelen en hele dagopvang een smakelijke lunch.

Aanbod zoals u het wenst!
Misschien heeft u speciale wensen? Om ons aanbod nog beter af te stemmen op uw behoefte, is het mogelijk de diverse productvormen te combineren:

• Kort  dagdeel     (extra, incidenteel)
• Lang dagdeel     (extra, incidenteel)
• Vakantieopvang (extra, incidenteel)

Product

Tijden

Tarief  2015

Bijzonderheden

Kort dagdeel

15.00u - 18.15u

€ 6,80 per uur/kind

Per dag(deel)

Lang dagdeel

12.00u - 18.15u

€ 6,80 per uur/kind

Per dag(deel)

Incidentele opvang

 

 

 

- tijdens schoolweken*

 

 

 

    . kort dagdeel

15.00u - 18.15u

€ 20,00 per kind

Per dag(deel)

    . lang dagdeel

12.00u - 18.15u

€ 40,00 per kind

Per dag(deel)

    . hele dag

 07.00u -18.15u

€ 74,00 per uur kind

Per dag

- tijdens vakantieweken**

 

 

 

    . hele dag

 07.00u -18.15u

€ 74,00 per kind

Per dag

    . dagdeel  

 07.00u -12.45u/

 12.45u -18.15u

€ 37,50 per uur/kind

Per dag(deel)

   Flexibel

 Volgens rooster ( 1 week van     te voren doorgeven)

€ 6,80 per uur/kind

Per uur

 

Het uurtarief is € 6,80 per uur per kind

Vervoer: kinderen die gebruik maken van het vervoer van Nanniesnetwork betalen € 0,55 per uur meer.

Strippenkaart:voor kinderen die geen gebruik maken van de kinderopvang maar wel deel willen nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd verstrekt Nanniesnetwork een strippenkaart. Het tarief is € 6,50 per uur.